Muzyka bez zaiks


KONTAKT

 • ZGODA NA KOMUNIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ - email, chat
  Zgadzam się na otrzymywanie od VIGORMULTIMEDIA informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
  Zaznacz pole, jeżeli się zgadasz
 • ZGODA NA KOMUNIKACJĘ TELEFONICZNĄ
  Zgadzam się na używanie przez VIGORMULTIMEDIA telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów komunikacji dwustronnej, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).
  Zaznacz pole, jeżeli się zgadasz
 • Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest VIGOR MULTIMEDIA ul. Przemysłowa 35 76-200 SŁUPSK.
  Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji dwustronnej z VIGORMULTIMEDIA.
  Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia żądania ich usunięcia. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, które można zgłosić na podany wyżej adres Administratora lub poprzez e-mail na adres: [marketing@muzyka-bez-zaiks.pl]. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Zaznacz pole, jeżeli się zgadasz

* Pola obowiązkowe

VIGOR MULTIMEDIA

Marketing / Studio / Serwis techniczny:
ul. Przemysłowa 35
76-200 SŁUPSK
NIP: 8391752948

telefon: (+48) 58 5055122
infolinia: 801 055 009 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

Marketing
email: marketing@muzyka-bez-zaiks.pl

Studio
email: spoty@muzyka-bez-zaiks.pl

Technika i serwis
email: technika@muzyka-bez-zaiks.pl


Top
Muzyka bez zaiks na facebook